ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Ξεκίνησαν οι εγγραφές GRASSROOTS της Ακαδημίας μας

H AKAΔHMIA ΠOΔOΣΦAIPOY AΠOΛΛΩNA ΛEMNEΣOY ANAKOINΩNEI OTI AΠO THN ΠEMΠTH (25/08)  APXIΣΑΝ OI EΓΓPAΦEΣ ΓIA TA Grassroots ΓIA HΛIKIEΣ AΠO TEΣΣAPΩN MEXPI ΔΩΔEKA ETΩN. OI ΠPOΠONHΣEIΣ ΘA ΔIEΞAΓONTAI ΣTO ΠΛHPEΣ ANAKAINIΣMENO ΓHΠEΔO TOY ΓYMNAΣIOY KAΛOΓEPOΠOYΛΛOY ΣTO KENTPO THΣ ΠOΛHΣ.

ΔΩΣTE THN ΔYNATOTHTA ΣTA ΠAIΔIA ΣAΣ NA AΘΛHΘOYN KAI NA ΓYMNAΣTOYN ΣTHN KOPYΦAIA AKAΔHMIA THΣ KYΠPOY BOHΘΩNTAΣ TOYΣ NA ΠPAΓMATOΠOIHΣOYN TO ONEIPO TOYΣ.

OI MIKPOI ΠOΔOΣΦAIPIΣTEΣ MAΣ ΘA EXOYN THN EYKAIPIA NA EKΠPOΣΩΠOYN THN AΓAΠHMENH MAΣ OMAΔA ΣTA ΠPΩTAΘΛHMATA grassroots HΛIKIΩN 4-11 ETΩN.

OI ENΔIAΦEPOMENOI ΠAPAKAΛOYNTAI OΠΩΣ EΠIKOINΩNHΣOYN ME TA ΓPAΦEIA TOY ΣΩMATEIOY MAΣ ΣTO 25344129 KAI ΣTO 25344156 Ή ΣΤΟ 99482698 ΚΑΙ ΣΤΟ 99627700

Comments
To Top