ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Tα μέτρα για πάταξη της χειραγώγησης

Τέλος στην χειραγώγηση αθλητικών γεγονότων επιδιώκει η Κυβέρνηση. Σε νομοσχέδιο που έχει ήδη ετοιμαστεί περιλαμβάνονται μέτρα για την πάταξη του φαινομένου των στημένων αγώνων, αυστηρές ποινές που φτάνουν τα επτά χρόνια φυλάκισης και τα 300 χιλιάδες ευρώ πρόστιμο καθώς και διατάξεις που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των διωκτικών αρχών, όπως η δυνατότητας συλλογής τηλεπικοινωνιακών δεδομένων και αποκάλυψης λογαριασμών.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, «το γεγονός ότι στην χώρα μας δεν υπάρχει εξειδικευμένη νομοθεσία, ούτε νομικές δυνατότητες, για εξιχνίαση υποθέσεων χειραγώγησης αθλητικών γεγονότων και οι προειδοποιήσεις από την UEFA ότι βρισκόμαστε στις πιο ψηλές θέσεις των χωρών για τις οποίες υπάρχουν υποψίες για εμπλοκή σε προσυνεννοουμένους αγώνες, σε βαθμό που κινδυνεύουν οι κυπριακές ομάδες να αποκλειστούν από τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχει οδηγήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στην απόφαση να ετοιμάσει νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του φαινομένου».

Τα μέτρα
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το νομοσχέδιο αυτό εισάγει μέτρα για την πάταξη του φαινομένου των στημένων αγώνων ως φαινομένου διαφθοράς στον αθλητισμό και περιλαμβάνει διατάξεις που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των διωκτικών αρχών, παρέχοντάς τους τα αναγκαία ανακριτικά εργαλεία, περιλαμβανομένης της δυνατότητας συλλογής τηλεπικοινωνιακών δεδομένων και αποκάλυψης λογαριασμών. Σε συνδυασμό με το νομοσχέδιο για άρση του απορρήτου της ιδιωτικής επικοινωνίας, προστίθεται, θα αποτελέσουν επαρκές νομικό πλαίσιο για εξιχνίαση και καταστολή των φαινομένων, αφού οι εμπειρογνώμονες της UEFA, κατά την πρόσφατη συνάντησή τους με στελέχη της Αστυνομίας και της ΚΟΠ, επισήμαναν ότι σε χώρες που εξιχνιάστηκαν τέτοιες υποθέσεις αυτό επιτεύχθηκε μετά από παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.

Κώδικας Δεοντολογίας
Ειδικότερα στο νομοσχέδιο, καθίσταται υποχρεωτική η θέσπιση κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος θα δεσμεύει όλους τους αθλητές και αθλητικούς παράγοντες του αθλητισμού και συστήνεται Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, η οποία, μεταξύ άλλων, θα έχει αρμοδιότητα να επιτηρεί την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, να αναλαμβάνει δράσεις και να εκδίδει οδηγίες για εφαρμογή προληπτικών μέτρων για την παρεμπόδιση ή και αποτροπή της χειραγώγησης αποτελεσμάτων και την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η εν λόγω Επιτροπή, τονίζεται, θα διερευνά αυτεπάγγελτα ή θα εξετάζει καταγγελίες που αφορούν παραβάσεις του νόμου, θα συλλέγει πληροφορίες ή στοιχεία από πρόσωπα που εμπίπτουν εντός των αρμοδιοτήτων της και σχετίζονται με την εφαρμογή, συμμόρφωση ή παράβαση των διατάξεων του νόμου και σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι συντρέχουν λόγοι για διερεύνηση ποινικών ευθυνών, θα υποβάλλει το πόρισμά της και τα στοιχεία που συγκέντρωσε στον Γενικό Εισαγγελέα για σκοπούς διεξαγωγής ποινικών ανακρίσεων. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι το νομοσχέδιο αφορά όλες τις αθλητικές δραστηριότητες και δεν θα περιορίζεται στο ποδόσφαιρο, ενώ θα ποινικοποιεί οποιαδήποτε ενέργεια, που αποσκοπεί στη χειραγώγηση αθλητικού γεγονότος, με ποινή που μπορεί να φτάσει τα επτά χρόνια φυλάκισης και τα €300.000 πρόστιμο.

Ιδιώνυμο αδίκημα δωροδοκίας-δωροληψίας
Περαιτέρω, μέσα από τον Νόμο, δημιουργείται ιδιώνυμο αδίκημα για την δωροδοκία- δωροληψία που σκοπό έχει την αλλοίωση αποτελέσματος αθλητικού αγώνα και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €100.000, απαγορεύεται ο στοιχηματισμός σε αθλητές, αθλητικούς παράγοντες και παράγοντες αθλητικών ομοσπονδιών, απαγορεύεται η διάδοση εμπιστευτικών, των ομάδων, πληροφοριών και καθιερώνεται η υποχρέωση για άμεση ενημέρωση της Επιτροπής για παραβάσεις του νόμου. Σημαντική είναι, επίσης, η ρύθμιση του ασυμβίβαστου στην ιδιότητα του αθλητή και αθλητικού παράγοντα με την ιδιότητα του εκπροσώπου ή συμβούλου αθλητών και την ιδιότητα των συμμέτοχων σε επιχειρήσεις παροχής στοιχήματος στην Κύπρο ή στο εξωτερικό και σε περίπτωση παράλειψης αποκάλυψης του ασυμβιβάστου θα τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €75.000.

Άλλες πρόνοιες
Βάσει των όσων αναφέρονται στην ανακοίνωση, άλλες πρόνοιες που θα εμπεριέχονται στον Νόμο είναι:
1.Η δυνατότητα να ζητεί από τη διοργανώτρια ομοσπονδία τη μετάθεση της ώρας ενός αγώνα ή αναβολή της διεξαγωγής του, σε περίπτωση που περιέλθουν σε γνώση της Επιτροπής σαφείς πληροφορίες ότι ο συγκεκριμένος αγώνας ή αθλητικό γεγονός πιθανόν να είναι αντικείμενο χειραγώγησης.
2.Η προστασία της ταυτότητας των προσώπων που παρέχουν πληροφορίες στην Επιτροπή και του περιεχομένου των παρεχομένων πληροφοριών, η προστασία των προσώπων που δεσμεύονται με συμβόλαιο με οποιανδήποτε αθλητική εταιρεία ή αθλητικό σωματείο ή αθλητική ομοσπονδία από επιβλαβείς για τον ίδιο ενέργειες που συνδέονται ή οφείλονται με την αποκάλυψη πληροφοριών ή στοιχείων και η παροχή προστασίας σε πρόσωπο που έχει σχέση με την αποκάλυψη και χρησιμοποιείται ως μάρτυρας σε οποιαδήποτε ποινική διαδικασία.
3.Η υποχρέωση στις ομοσπονδίες να διατηρούν σχετικό μητρώο, όπου θα καταγράφεται τυχόν εμπλοκή αθλητή σε προσυνεννοημένους αγώνες καθώς επίσης και τυχόν καταδίκες του. Οι πληροφορίες αυτές θα συνοδεύουν την μπλε κάρτα του αθλητή, όταν αυτή θα αποστέλλεται στην οικεία ομοσπονδία του κράτους στο οποίο ο αθλητής θα αγωνιστεί όταν φύγει από την Κύπρο.
4.Όλες οι ομοσπονδίες θα έχουν την υποχρέωση να συντάξουν κώδικα ηθικής και δεοντολογίας, ο οποίος θα υπογράφεται από όλους τους αθλητές και αθλητικούς παράγοντες. Η παράλειψη υπογραφής του θα επιφέρει την απαγόρευση, με καθοιονδήποτε τρόπο, ενασχόλησής τους με τον επαγγελματικό αθλητισμό.

Τι σημαίνει κάθε όρος
Σημειώνεται πως, για σκοπούς του συγκεκριμένου νόμου ως «αθλητής» θεωρείται κάθε πρόσωπο εγγεγραμμένο σε αθλητικό σωματείο που συμμετέχει σε αθλητική δραστηριότητα ή αγώνες στη Δημοκρατία και περιλαμβάνει τον προπονητή και τους βοηθούς του και ως «αθλητικός παράγοντας» κάθε πρόσωπο το οποίο κατέχει οργανωτική, διοικητική, διευθυντική, τεχνική ή άλλη παρόμοιας φύσεως θέση σε οποιοδήποτε αθλητικό σωματείο ή ομοσπονδία και περιλαμβάνει διαιτητές, βοηθούς διαιτητές, παρατηρητές αγώνα, παρατηρητές διαιτησίας, μέλη διοικητικών συμβουλίων σωματείων, ομάδων και ομοσπονδιών, κάθε μέλος του ιατρικού ή τεχνικού επιτελείου, και οποιοδήποτε έμμισθο στέλεχος αθλητικού σωματείου ή ομάδας.

 

To Top