ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Apollo Ladies κατά ΚΟΠ: “Αθέτηση των υποσχεσεων και τη μη υλοποίηση των δεσμεύσεων:

Η Apollon Ladies σημειώνει:

Εκφράζουμε την διαμαρτυρία μας για την αθέτηση των υποσχεσεων και τη μη υλοποίηση των δεσμεύσεων της ΚΟΠ προς τα Σωματεία του Γυναικείου Ποδοσφαίρου.

Comments
To Top