ΑΝΤΡΕΣ

Γελοίε βοηθέ!

Για να μην σηκώσεις την σημαία είτε στραβός, είτε βαλτός! Σίγουρα πάντως είσαι γελοίος!  Τα υπόλοιπα είναι προς κατανάλωση!!!

Comments
To Top